Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Allmennmedisin
Forside > Lenker > Allmennmedisin
Lenker for allmennmedisinere. På denne siden finner du viktige allmennmedisinske nettsteder. Se også i underkategoriene hvis du leter etter noe spesielt.

Alment praktiserende legers forening
Spesialistforening for allmennpraktiserende leger, yrkesforening av Den norske Legeforening.

Demens i Allmennpraksis
En web-side som presenterer nyheter om demens og gir muligheter for spørsmål og svar. (Støttes av Pfizer).

Eyr (epostliste for allmennmedisin)
E-postliste for allmennpraktikere. Opprettet av Norsk Selskap for Allmennmedisin. En av de mest populære norske e-postlister for leger.

Legeforeningen.no-Allmennmedisin
Informasjon fra Den norske Legeforening. Om spesialiteten Allmennmedisin, målbeskrivelse, spesialistregler, veiledningsgrupper og om Allmennlegeforeningen.

Medscape Family Medicine
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted om familiemedisin. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.

Primary Care Internet Guide
Norsk medisinsk linkbibliotek, mest beregnet på allmennmedisin og samfunnsmedisin. Utarbeidet av Hogne Sandvik ved Haukeland sykehus, universitetet i Bergen. En av de st�rste norske medisinske linkbibliotekene.

SSB Helse, Sosiale forhold og Kriminalitet
Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå om helse, sosiale forhold og kriminalitet.

Ventelistedata for Norge
Laget av Norsk Pasientregister. Informasjon om ventetider for undersøkelse/behandling i de fleste fylker. Sortert etter fagområde, tilstand etc.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill