Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
IT og Programvare
Forside > Lenker > Allmennmedisin > IT og Programvare
Denne seksjonen er viet nettsteder med informasjon om informasjonsteknologi og programvare som kan være til nytte for allmennmedisinsk interesserte leger

HMSvisjon
Programvare for Bedriftshelsetjenester. Bedrifts- og AnsattJournal, kartlegging, spørreundersøkelse, styringssystem (CRM).

Infodoc
Webside med brukerstøtte og annen informasjon for Infodoc-brukere.

PDAmed
Norsk nettsted med informasjon om PDAer og PDA programmer for helsepersonell.

System X
Nytt journalsystem for allmennleger, spesialister og klinikker
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill