Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Allmennmedisin > Organisasjoner
Allmennmedisinske organisasjoner.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
Allmennmedisinsk forskningsutvalg er opprettet for å stimulere til allmennmedisinsk og primærmedisinsk forskning.

Alment praktiserende legers forening
Spesialistforening for allmennpraktiserende leger, yrkesforening av Den norske Legeforening.

American Academy of Family Physicians
Amerikanske allmennpraktikeres organisasjon. Omfattende side med egne undersider for studenter, pasienter og media.

Dansk selskab for almen medicin
Websiden til Legeforeningens danske broderorganisasjon.

General Practitioners Airways Group
Engelsk hjemmeside som er en del av et verdensomspennende faglig kontaktnett for allmennleger som er interessert i lungesykdommer. Har fått sin søsterorganisasjon i Norge: "Lunger i praksis". Artikler, nyhetsbrev og program til årlig kongress.

GRUK
Gruppe for kvalitetsutvikling i sosial- og helsetjenesten. Stiftelsen GRUK har som formål å utvikle og innføre metoder for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten.

Institutt for Kognitiv Terapi
Institutt for kongnitiv terapi ligger i Bergen og har en informativ hjemmeside mest beregnet for pasienter.

Institutt for samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen har laget en omfattende og god webside både på norsk og engelsk, med linker til egne ressurser og andre interessante sider.

KoKom
Nasjonalt kompetansesenter for Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.

National Institute for Environmental Health, USA
Her finner du en mengde informasjon om miljø/helse, miljøgifter, miljøarbeid etc.

Norsk Førstehjelpsråd
Norsk Førstehjelpsråd ble etablert i 1976 som et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, stiftelser og offentlige etater som driver med opplæring i førstehjelp.

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et faglig rådgivende organ i spørsmål om gjenoppliving. NRR er opprettet i 1990 av Den norske legeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk cardiologisk selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan.

Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM)
NSAM (Norsk Selskap for Allmennmedisin), spesialforening under Den norske legeforening.

Svensk forening for Allmenmedicin
Sveriges forening for allmennpraktikere, en spesialistforening under Sveriges Läkarförbund.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill