Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Tekster-Prosedyrer
Forside > Lenker > Allmennmedisin > Tekster-Prosedyrer
Her finnes tekster, online tekstbøker, prosedyrer og lignenede innenfor emnet allmennmedisin/ familiemedisin.

Asthma Learning Lab
En pasientrettet side om astma. Mye pasientinformasjon. Enkel manøvrering.

Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Standardiserte begreper, definisjoner og datagrunnlag som inngår i informasjonsutveksling og resultatvurderinger i primærhelsetjenesten.

Dr. Shorts notes
Her finner du en samling med korte artikler som omhandler vanlige sykdommer og helseproblemer. Eksempler er angst, artrose, fedme og altzheimer. Laget av en lege ved Marquette general Hospital, Michigan.

Family Practice Notebook
Svært omfattende "kompendium" med informasjon om de vanligste tilstander som allmenn medisinere møter i sin praksis. Det er lagt opp som stikkordsmessige notater.

Gale Encyclopedia of medicine
Medisinsk leksikon som også finnes i papirutgave. Fulltekst online gratis. Man må søke på stikkord for å finne det man leter etter, det finnes ikke innholdsfortegnelse eller "browse" muligheter.

Porta Medicus
Internettside bygget opp av allmennpraktikere. Viser prosedyrer og oversikt over nyttige adresser. Grei å finne fram i.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill