Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Tidsskrifter
Forside > Lenker > Allmennmedisin > Tidsskrifter
På denne siden finner du linker til online tidsskrifter for allmennmedisinere.

British Journal of General Practice
Tidsskrift for allmennpraktikere, utgis av The Royal College of General Practitioners. Nettstedet inneholder kun innholdsfortegnelse over siste og tidligere utgaver. For fulltekst må man abbonnere.

American Family Physician
Tidsskrift for American Academy of Family Physicians med ca 10 utgivelser i året med fulltekstartikler for leger og forenklet resymé for pasienter. Bra!

Family Medical Practice Online
Tidsskrift fra forlaget Priory Lodge Education Ltd. med fulltekstartikler og abstracts.

Family Practice
Tidsskrift fra Oxford Journals med fulltekstartikler og abstracts. 6 utgivelser i året. De har lagt ut abstracts helt tilbake fra -86.

Family Practice Management
Tidsskrift for allmennpraktikere/ familiemedisinere. Inneholder gratis tilgjengelige fulltekst artikler. Utgis av American Academy of Family Physicians.

FamilyMDLinx
Dette nettstedet samler linker til nye medisinske artikler om allmennmedisin fra flere annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Av og til fulltekst, av og til bare abstracts.

Utposten
Tidsskrift for allmennpraktikere og sosialmedisinere, med fritekstsøk og fin layout.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill