Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Anestesi
Forside > Lenker > Anestesi
Lenker for anestesiologer. Her finner du linker til anestesiologiske nettsteder verden over. Store generelle norske og internasjonale ressurser finnes på denne siden, flere finnes i underkategoriene.

Anestesi.no  Pop!
Tverrfaglig web-ressurs for anestesipersonell. Særlig bra på beskrivelser av standardprosedyrer.

Anestesiology News
Ukentlig oppdaterte nyheter fra alle aspekter av anestesi-faget. Samleartikler, nytt fra konferanser og møter, produktnyheter etc.

AnesthesiaWeb
Stor webside for anestasipersonell. Utspring fra Duke Univerity, komversiell og uavhengig. Registrering gratis.

Australasian Anaesthesia
En omfattende og litt annerledes nettside fra Australia og Asia med mange linker både til lærebøker og til andre anestesiressurser.

eMedisin:emergency
Oversiktlig og omfattende sider innen akuttmedisin.

GASNet
GASnets er en stor Webside med alt fra undervisning, artikler og stillingsannonser. Bra!

Legeforeningen.no-anestesiologi
Diverse informasjon om og for anestesiologer. Fra Den norske Legeforening.

Medscape Critical Care
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted behandling av den kritisk syke pasient. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.

pain.com
Stor og oppdatert side med informasjon og ressurser angående smertebehandling. Eget Slideshow og Bookstore.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill