Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Anestesi > Organisasjoner
Linker til organisasjoner for leger innen spesialiteten anestesi.

American Society of Anesthesiologists
Amerikanske foreningen for anestesiologer med en omfattende webside med god organisering og nyttig lærestoff.

AmSECT
The American Society of Extra-Corporeal Technology. Amerikansk organisasjon for de som interesserer seg for hjerte-lungemaskiner og andre tekniske anestesihjelpemidler.

Canadian Anesthesiologists' Society
Canadisk spesialistforening for anestesileger. Moderne side med mye bra innhold og delikat layout. Bra!

Chestnet
Den amerikanske lungelegeforeningens hjemmeside. Link til Tidsskriftet Chest med fri tilgang til artikkelarkiv fulltekst fra og med 1995

Forum for Intensivmedisin
Et tverfaglig forum for helsepersonell som er interessert i intensivmedisin. Har ønske om å samle intensivinteressert helsepersonell og aktuelle firma til tverrfaglig samarbeid, informasjonsutveksling og debatt.

International Anesthesia Research Society
Internasjonal organisasjon som tar sikete på Delikat design. Noe sparsom på informasjonssiden. Medlemsskap.

Norsk Anestesiologisk Forening NAFweb
Hjemmesiden til Norsk Anestesiologisk forening. Nyheter, linker, kursinformasjon og diskusjonsforum.

Norsk Førstehjelpsråd
Norsk Førstehjelpsråd ble etablert i 1976 som et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, stiftelser og offentlige etater som driver med opplæring i førstehjelp.

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et faglig rådgivende organ i spørsmål om gjenoppliving. NRR er opprettet i 1990 av Den norske legeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk cardiologisk selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill