Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Arbeidsmedisin
Forside > Lenker > Arbeidsmedisin
Lenker for arbeidmedisinere. På denne siden finner du store internasjonale nettsteder. Se også i underkategoriene hvis du leter etter noe spesiellt.

Arbeidsmiljøinstituttet, Danmark
Den danske stats institutt for arbeidsmiljøforskning. Nyheter, info om prosjekter, utgivelser.

Arbeidsmiljøsenteret
Organisasjon for arbeidsmiljø, deltakere er bla. NHO, KS, YS, LO, AF, Kommunaldepartementet. Utgir bl.a tidsskriftet "Arbeidsmiljø". Arrangerer kurs etc.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynets nettsider. Her finner du bl.a. lover og regler, publikasjoner, pressemeldinger, og generell informasjon om tilsynets oppgaver og ansvarsområde.

Arbetlivsinstitutet, Sverige
Svenske statens arbeidsmiljøinstitutt. Nyheter om forskning, publikasjoner o.l.

HMS UiO
Helse-, miljø-, og sikerhetsforskrifter og prosedyrer for Universitetet i Oslo.

Legeforeningen.no-Arbeidsmedisin
Diverse informasjon om og for arbeids-medisinere. Fra Den norske Legeforening.

Medscape-Environmental health
Medscape's sider for arbeidsmedisin og miljø medisin.

OSHWEB
Occupational safety and health resources. Startside for arbeidsmedisin og forebyggende arbeid. Linker til over 2000 nettsteder innenfor feltet. Laget av Institute of Occupational Safety Engineering at Tampere University of Technology.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Forskningsinstitutt, organisert under Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Informasjon om pågående forskning, kurs, publikasjoner etc.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill