Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Dermatologi
Forside > Lenker > Dermatologi
Lenkesamling om hudlidelser/dermatologi.

Hudlegekontoret  Pop!
Hudlegekontorets hjemmesider er en informasjonstjeneste som inneholder over hundre pasientinstruksjoner om hudsykdommer, kjønnssykdommer og allergiske sykdommer. Har også billedserier med forklaringer på allergitester og behandlinger.

American Academy of Dermatology
Den amerikanske hudlege-organisasjonen. Nettstedet inneholder nyheter, medlemsinfo, pasient informasjon, kursomtaler, foreningens tidsskrift (JAAD).

Dermatologi.no - hudatlas
Hudatlas og informasjonsside om hudsykdommer. Laget av to norske hudleger.

Karolinska: hud og bindevevssykdommer
Stor dermatologisk linksamling fra karolinska institutet.

Legeforeningen.no - Hud og veneriske sykdommer
Diverse informasjon om og for hud-spesialister. Fra Den norske Legeforening.

Medscape Dermatology
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted for dermatologi. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill