Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Illustrasjoner-Atlas
Forside > Lenker > Dermatologi > Illustrasjoner-Atlas
Lenker til nettsteder med illustrasjoner av dermatologiske tilstander og dermatologisk behandling.

Dermatlas.org
Atlas med mange bilder av både voksen og pediatrisk dermatologi. Stor søkbar database med utrolig mange bilder.

Dermatology image bank
Bildearkiv, dermatologiske tilstander og behandling. Mange bilder + noen videoer. Fra universitetet i Utah.

Dermatology Image Database
Stor samling av dermatologiske bilder av en rekke sykdommer. laget ved University of Iowa.

DermIS
Omfattende bildearkiv om dermatologiske tilstander. Delt inn i en voksen-seksjon (DOIA) og en barneseksjon (PeDOIA). I tilleg finnes en del om historie.

Karolinska Images Dermatologi
Stor lenkesamling til dermatologiske bilder og illustrasjoner. Fra Karolinska Instituttet

Karolinska-histologibilder
50 histologibilder med svensk tekst. Normal histologi av hud.

Loyola Dermatology atlas
3 omfattende hudatlas. Normal hud-anatomi og histologi, hud patologi, og et eget atlas for tumores/cancere. Fra Loyola University of Chicago.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill