Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Dermatologi > Organisasjoner
Lenker til nasjonale og internasjonale organisasjoner for hudleger/dermatologer.

American Academy of Dermatology
Den amerikanske hudlege-organisasjonen. Nettstedet inneholder nyheter, medlemsinfo, pasient informasjon, kursomtaler, foreningens tidsskrift (JAAD).

Dansk Dermatologisk Selskab
Dansk vitenskapelig forening hvis formål er å fremme dermato-venerologien.

European Academy of Dermatology and Venerology
Europeisk dermatologi- organisasjon. Nettstedet har en mengde linker og organisasjonens tidsskrift (innholdsfortegnelse).

Norsk Dermatologisk Selskap
Spesialforening av Den norske Legeforening. De fleste medlemmer er hudleger eller under utdannelse til å bli hudlege.

Society for Investigative Dermatology
Uavhengig organisasjon tilegnet dermatologisk forskning. Arrangerer møter og kurs, støtter forskningsprosjekter, utgir eget tidsskrift etc.

Svenska Selskapet for Dermatologi och venerologi
Svensk vitenskapelig forening for dermatologi.

The International EB (Epidermolysis Bullosa) Forum
Organisasjon tilegnet forskning og behandling av Epidermiolysis Bullosa.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill