Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Farmakologi > Organisasjoner
Velkommen til kategorien Farmakologi: Organisasjoner.
Her finner du farmakologiske organisasjoner fra hele verden. Flere medisinske organisasjoner finner du HER . Nettstedene i denne kategorien er laget for leger/helsepersonell.


Divisjon for Rettstoksikologi og rusmiddelforskning
Tidl. rettstoksikologisk institutt. Underlagt Sosial og Helsedepartementet. Kompetanseenhet for toksikologi i forbindelse med rettssaker/ulovligheter.

EMEA
Den europeiske legemiddelkontrollen. EU-organ. Informasjon om legemidler til dyr og mennesker, kosmetikk etc. Søkemotor for legmiddelsøk.

Institutt for farmakoterapi UiO
Ligger under det medisinske fakultet, UiO. linker til farmakologiske ressurser, preferanseliste for legemidler, diverse nyheter. Lite innholdsrikt nettsted.

Internett for farmasøyter
Linksamling til norske og internasjonale farmasi-nettsteder. Samlet av Farmasøytisk bibliotek, Universitetet i Oslo.

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Forening for personer med interesse for farmakologi og toksikologi. Nyheter om emnet, møtekalender, linksamling.

Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi
Spesialforening innen Dnlf. For leger som arbeider med klinisk kjemi og biokjemi.

Statens legemiddelverk
Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet på legemiddelområdet. Legemiddelverket fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig og økonomisk legemiddelbruk. Nettstedet inneholder terapianbefalinger, bivirkningsinfo, lover, klinisk forskning.

U.S. Food and Drug Administration
Legemiddelkontrollen i USA. Omfattende nettsted med mye informasjon om legemidler. Farmakologiske nyheter, info om legemidler til dyr og mennesker, kosmetikk, lover og reguleringer etc. Har en god søkemotor.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill