Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Idrettsmedisin > Organisasjoner
Velkommen til kategorien Idrettsmedisinske Organisasjoner. Emne-redaktør for denne seksjonen er Nikolai Paus Grova, Han er lege og arbeider ved ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital.
Her finner idrettsmedisinske organisasjoner i hele verden. Flere medisinske organisasjoner finner du HER


American College of Sports Medicine
Amerikansk organisasjon for leger med interesse for idrettsmedisin. Mest om organisasjonen og mtevirksomhet, endel faglige artikler, lite prosedyrer. Egne sider for betalende medlemmer (15-30$).

Norsk Idrettsmedisinsk Forening
Forening for idrettsmedisinsk interesserte leger og fysioterapeuter etc.

The American Orthopaedic Society for Sports Medicine
Organisasjonssider med siste nytt og kursinfo, egne sider for medlemmer.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill