Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Illustrasjoner
Forside > Lenker > Illustrasjoner
Her finner du linker til nettsteder med medisinske illustrasjoner. Nettstedene som er omtalt her har illustrasjoner fra flere spesialiteter. Illustrasjoner som omfatter den enkelte spesialitet finner du under disse. Det kan vre tegninger, fotografier eller animasjoner, videoer.

Grays Anatomy - illustrations  Pop!
Illustrasjoner fra boken "Grays anatomy" (1918). Hundrevis av anatomiske illustrasjoner (tegninger) som kan lastes ned gratis.

Radiologic Anatomy Teaching Modules  Pop!
Flere radiologiske undervisnings moduler fra Washington universitetet. Inneholder blant annet et røntgenbildearkiv som tar for seg normalanatomien til skjelettet, kneanatomi, ultralyd av skulder etc.

Clipart.com
Enorm samling av clipart-tegninger. Ikke spesielt helserelatert. Bilder om alle typer genererelle emner, som f.eks. sport, dyr, transportmidler etc. Betalingstjeneste.

eAtlas of Pathology
Mikro- og makrobilder av friskt og patologisk vev fra hele kroppen. Lett å finne fram. Gratis i bruk.

Images.md
Stor bildedatabase med mer enn 40 000 medisinske illustrasjoner fra alle spesialiteter. Betalingstjeneste, ca. 100$ pr år.

Jaydoc Histoweb
Histologisnitt fra mange fagområder. Omfattende nettsted med svært mange fargebilder.

Karolinska: Medical images and illustrations
Stor linksamling til nettsteder med illustrasjoner og bilder. Alle spesialiteter er representert.

Medbroadcast
En samling videoer om medisinske temaer fra flere spesialiteter. Gratis. Du trenger Quicktime, Realplayer eller Mediaplayer for å kunne se videoene.

Normal Anatomy Images
Atlas med kadaverbilder/snitt av kroppen. Inndelt i kroppsdeler og organer.

Radiologi University of Rennes 1, France
Fransk radiologiatlas. Alfabetisk(eng.) oversikt over hundrevis av CT/MR bilder, med fransk tekst. Inkluderer de fleste organområder.

The Wholde Brain Atlas
Atlas med normal-bilder og patologiske bilder av hjernen.

Vesalius Image Archive
Omfattende bilde- og illustrasjons arkiv for de fleste medisinske spesialiteter. En må registrere seg for å kunne laste ned bilder, men det er gratis.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill