Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Endokrinologi
Forside > Lenker > Indremedisin > Endokrinologi
Her finner du linker til nettsteder om endokrinologi. Mange relevante linker nasjonalt og internasjonalt.

American Association of Clinical Endocrinologists
Amerikas strste organisasjon for kliniske endokrinologer.

Doctors Guide, Endocrine News
Oversikt over de siste nyhetene innen endokrinologi hentet fra kjente tidsskrift. Kronologisk.

Endocrinology
Medisinstudenter fra The Federal University of Rio de Janeiro har lagt ut disse tekstsidene "medstudents". Finnes i en engelsk og en portugisisk versjon.

Endocrinology database
Stor database som inneholder referanseverdien for ulike hormoner i ulike situasjoner. Ogs endel dyrearter representert.

Endokrine pathology
WebPaths mikroskopiske og makroskopiske bilder fra patologen. Bra til undervisning.

Endokrinologisk Metodebok, UNN
Metodebok for utredning og behandling av endokrinologiske tilstander. Laget ved endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge

EndoLinx
Dette nettstedet samler linker til nye medisinske artikler om endokrinologi fra flere annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Av og til fulltekst, av og til bare abstracts.

Images in Endocrinology
Bildesamling fra Medstudents fra "Federal University Rio de Janeiro" (Brazil).

Karolinska Images Endocrinology
Stor lenkesamling om endokrinologiske bilder og illustrasjoner. Fra Karolinska Instituttet.

Karolinska: Endocrine Diseases
Oversikt over linker til spesifiserte endokrine sykdommer laget av Karolinska institutt.

Leforeningen.no - Endokrinologi
Diverse informasjon om og for endokrinologer. Fra Den norske Lgeforening.

Med Files: diabetes and thyroid
Med Files har lagt ut linker med informasjon om diabetes og tyreoidealidelser. I tillegg er det kasuistikker bryne seg p.

Medscape Endokrinologi
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted om diabetes og endokrinologi. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.

The Urbana Atlas of Pathology
Patologisk atlas med mikro- og makrobilder av sykdommer i endokrine organer.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill