Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Gastroenterologi
Forside > Lenker > Indremedisin > Gastroenterologi
Her finner du linker til nettsteder om gastroenterologi. Mange relevante linker nasjonalt og internasjonalt.

American College of Gastroenterology
Webside for leger og pasienter med informasjon. Egen seksjon for medlemmer. Bra!

El Salvador Atlas
EL SALVADOR ATLAS of Gastrointestinal VideoEndoscopy er omfattende og tunge sider som viser gode bilder og filmsnutter fra gastroenterologiske tilstander. Laget av dr. Murra Sacca. Ikke anbefalt for analoge linjer!! (Og sl av lyden!)

GI Linx
Dette nettstedet samler linker til nye medisinske artikler om gastroenterologi fra flere annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Av og til fulltekst, av og til bare abstracts.

Karolinska Images Gastroenterology
Lenkesamling til bilder og illustrasjoner om gastroenterologi. Fra Karolinska instituttet.

Karolinska: Digestive System Diseases
Karolinska Instituts omfattende linksamling til steder som omtaler gastrointestinale sykdommer.

Legeforeningen.no - Fordyelsessykdommer
Diverse informasjon om og for gastroenterologer. Fra Den norske Lgeforening.

Medscape Gastroenterology
Medscape sin side for gastroenterologer, med nyheter, konferanseoversikt og fulltekstartikler. Bra!

WebPath Gastrointestinal Pathology
Stort arkiv over mikroskopiske og makroskopiske preparater. Oversiktlig og bra.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill