Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Infeksjonsmedisin
Forside > Lenker > Indremedisin > Infeksjonsmedisin
Her finner du linker til nettsteder om infeksjonsmedisin. Mange relevante linker nasjonalt og internasjonalt.

amfAR
The American Foundation of AIDS research sin hjemmeside, oppdateres gjevnlig med bl.a. Press Release.

ID links
Stor webside som har som formål å koordinere og formidle informasjon om infeksjonsmedisin.

ID Linx
Dette nettstedet samler linker til nye medisinske artikler om infeksjonsmedisin fra flere annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Av og til fulltekst, av og til bare abstracts.

Karolinska Images Infectious diseases
Stor lenkesamling til bilder mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Fra Karolinska Instituttet.

Legeforeningen.no -Infeksjonsmedisin
Diverse informasjon om og for infeksjonsmedisinere. Fra Den norske Lægeforening.

Medscape Infectious Diseases
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted for infeksjonsmedisinere. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.

National center for infectios diseases
Amerikansk etat for kontroll og bekjempelse av infeksjonssykdommer. Mye og god informasjon om mange emner. Både for pasienter og helsepersonell.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Amerikansk forskningsinstitutt, utfører og støtter forskning om allergi og infeksjonssykdommer.

Norsk forening for infeksjonsmedisin
Hjemmesiden til NFIM, spesialforening for infeksjonsmedisinere under Den norske Lægeforening.

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Spesialforening av Dnlf. For leger som arbeider med/utdanner seg i medisinsk mikribiologi.

The Connections
Felles informasjonsside om HIV/AIDS, Seksuelt overførte sykdommer og tuberkulose, god design. Amerikansk.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill