Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Lungemedisin
Forside > Lenker > Indremedisin > Lungemedisin
Velkommen til Legesiden - Lunge-medisin. Emne-redaktør for denne seksjonen er Sverre Lehmann, Lungeavdelingen, Haukeland sykehus Send forslag til linker eller informasjon på disse sidene.
Her finner du linker til lungemedisinske nettsteder verden over. Store generelle norske og internasjonale ressurser finnes på denne siden, flere finnes i underkategoriene.


G. Simon X-ray collection
Engelsk rntgen bibliotek inkludert lreprogram. Lunge/ hjerte sd.

GINA guidelines for the diagnosis and treatment of asthma
WHO/NIH retningslinjer for diagnostikk og behandling av bronkial astma

GOLD guidelines diagnosis and treatment of COPD
WHO/NIH retningslinjer for diagnostikk og behandling av KOLS

Karolinska: Respiratory Tract Diseases
Karolinska instituts oversikt over sider som omhandler tema Lungesykdommer. Omfattende, men ikke omtalte linker

Lunge im Netz
Svr god og omfattende lungeradiologi side med lreprogram, normalfunn og mye patologi.

Lungenettet
Informasjonsside om vanlige lungesykdommer, for pasienter. Ved Knut Skaug, spes. i lungesykdommer og indremedisin, Sykehuset i Haugesund

Medscape Pulmonary Medicine
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted lungemedisin. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.

Nasjonalt kompetansesenter for cystisk fibrose
Kompetansesenteret for CF ved Ullevl sykehus, Oslo

Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling
Kort informasjon om kompetansesenteret; organisering og ansatte

Norske toraksradiologiske prosedyrer
Rutiner for utfrelse av radiologiske prosedyrer i lungemedisinen, utarbeidet av Norsk Radiologisk forening

PulmonologyLinx
Dette nettstedet samler linker til nye medisinske artikler om lungemedisin fra flere annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Av og til fulltekst, av og til bare abstracts.

SARS- folkehelseinstituttet
Informasjon og nyheter om severe acute respiratory syndrome

SBU- Cytostatikabehandling vid cancer
Svensk regjeringsoppnevnt gruppe med evidensbaserte vurderinger av cytostatikabehandling ved kreft. Fullstendig rapport tilgjenglig. Anbefales.

SBU- guidelines astma/ KOLS
Svensk regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som lager evidensbaserte retningslinjer for diagnostikk og behandling. Fulltekst tilgang til rapport om astma/KOLS fra 2000.

Sosial-og helsedirektoratet om tobakk
Fra 2002 ble Statens tobakksskaderd innlemmet som en avdeling i Sosial- og Helsedeptartementet. Vi fortsetter likevel vre del av et kompetanse- og forvaltningsorgan under Helsedepartementet i sprsml som angr tobakk og helse. Vi skal arbeide for redusere forbruket av tobakk i Norge og dermed redusere omfanget av helseskader som skyldes tobakk, samt fre tilsyn med bestemmelser i lov og forskrifter.

The R.A.L.E Respiratory
Lydkartotek over respirasjonslyder slik det fremstr ved ulike patologiske tilstander.

Tuberkulose- Nasjonalt folkehelseinstitutt
Folkehelseinstituttet overvker tuberkulose i Norge gjennom Tuberkuloseregisteret, gir rd til helsetjenesten om forebygging og kontroll av tuberkulose, driver det nasjonale referanselaboratoriet for tuberkulose og forsyner helsetjenesten med BCG-vaksine og tuberkulin. P disse sidene kan du lese mer om sykdommen og Folkehelseinstituttets arbeid.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill