Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Kirurgi
Forside > Lenker > Kirurgi
Velkommen til Legesiden.no/Kirurgi. Emne-redaktør for denne seksjonen er Greger Lønne, han er spesialist i ortopedisk kirurgi, og jobber ved ortopedisk avdeling, Lillehammer sykehus. På denne siden finner du linker til store internasjonale nettsteder.

Doctors Guide Surgerynews
Nyhetstjeneste for kirurgi med subspesialiteter. Del av Doctors Guide. Oppdateres flere ganger pr uke.

Hardin Metadirectory - Surgery
Stor samling av kirurgiske linksamlinger. Oppdelt i store, middels og sm samlinger.

Kirurgen.no
Online versjon av tidsskriftet "Kirurgen". Tidsskrift for Norsk Kirurgisk Forening

Medscape general surgery
Stor netttjeneste for kirurgi med subspesialiteter. Inneholder nyheter, prosedyrer,linker, pasientressurser, pasientkasuistikker og mye mer. Gjennomarbeidet og god netttjeneste

Online Atlas of Surgery
Stort atlas over kirurgiske prosedyrer. Mange illustrasjoner. Inneholder ogs indikasjoner for kirurgi etc. Bra ressurs!

Surgical procedures, Karolinska
Stor linksamling fra Karolinska institutet om operative kirurgiske prosedyrer.

WebSURG
Velorganisert og omfattende kirurgisk ressursside, der medlemskap koster. Det gir tilgang til WebSURG Viritual University der man fr "video on demand", kasuistikker og online treningkurs.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill