Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Gastrokirurgi
Forside > Lenker > Kirurgi > Gastrokirurgi
Her finner du linker til nettsteder om gastrokirurgi. Mange relevante linker nasjonalt og internasjonalt.

Atlas of gastrointestinal Endoscopy
Svrt omfattende atlas med gastroscopibilder. Inneholder bde normalanatomi og patologi. Dette webstedet har vunnet mange priser, svrt bra!

Center for Laparoscopic Surgery
Nettsted om laparoscopisk kirurgi. Inneholder litteratur og litteraturhenvisninger, prosedyreinfo, bilder etc.

Colorectal cancer
Informasjons sted om coloncancer for leger og for pasienter. Leveres ac Continuum, en sammenslutning av sykehus i New York - regionen.

Laparoscopy.com
Nettsted for laparoskopisk kirurgi. Inneholder nyhetsoppdateringer, bilder, kasuistikker og linksamling.

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Spesialforening av Dnlf. For leger som arbeider med gastroenterologisk kirurgi.

Online Laparoscopic Technical Manual
Manual/ prosedyreinfo om laparoscopisk kirurgi. En rekke forskjellige prosedyrer er omtalt. Bilder og fulltekst. Omfattende og bra.

Ullevl SH Gastrokir avd
Gastrokirurgisk avdeling Ullevl sykehus. Mye informasjon for pasienter om prosedyrer og sykdommer. Ogs noe informasjon for leger.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill