Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Urologi
Forside > Lenker > Kirurgi > Urologi
Her finner du linker til nettsteder om urologi. Mange relevante linker nasjonalt og internasjonalt.

Karolinska: Urologiske sykd. og sykd i mannlige genitalia
Omfattende linksamling til nettsteder med informasjon om urologiske sykdommer og sykdommer i mannlige genitalia.

Medscape Urology
Nett-tjeneste for urologier med nyheter, prosedyrer, kasuistikker, artikler etc.

UROlog
Netttjeneste for urologer. Informasjon om anatomi, sykdommer, prosedyrer, forskning og om kurs/kongresser. I tillegg finnes et lunkbibliotek med urologiske linker.

Urologiforum.no
Norsk nettsted om urologi og cancer prostata. Inneholder blant annet omtale av aktuell litteratur, presseklipp, faglige linker og aktuelle publikasjoner. Leveres av AstraZeneka

UrologyLinx
Dette nettstedet samler linker til nye medisinske artikler om urologi fra flere annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Av og til fulltekst, av og til bare abstracts.

Uroweb
Informasjonsweb for urologer med en mengde informasjon om mange urologiske emner, sykdommer, prosedyrer, bildearkiv, kongresser etc.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill