Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Forskning
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Forskning
Informasjon og meldeordninger, råd og tips om hvordan man gjennomfører et forskningsprosjekt fra idé til publisering.

ClinicalTrials.gov
De tidsskriftene som er tilsluttet The International Committee of Medical Journal Editors (Vancouver-gruppen), krever at alle kliniske forsøk, som prospektivt fordeler forsøkspersoner i behandlings- og kontrollgrupper for å undersøke årsaks ? virkningsforhold, og som har startet etter 1.7. 2005 må registreres før studiestart. Denne regstreringen kommer i tillegg til Etisk komité og Personvernombudet.

De regionale forskningsetiske komitéer
Informasjon om når og hvordan man skal melde forskningsprosjekter til etisk komité. Elektroniske meldeskjemaer, veiledninger, kontaktinformasjon.

Forskningshåndboken
En praktisk guide fra ide til publisering av et forskningsprosjekt.Gir blant annet oversikt over hvilke instanser som må kontaktes for å gjennomføre forskningsprosjekter innen (bio)medisin.

Forskningsmidler
Samling av lenker til nettsteder der en kan søke midler til forskning. Helseregionene, legater, foreningen etc.

Helsinkideklarasjonen
The World Medical Association (WMA) har utviklet Helsinki deklarasjonen. Den inneholder etiske retningslinjer for medisinsk forskning.

Oversikt over melde- og søknadsordninger for medisinsk forskning
En oversikt over melde- og søknadsordninger for medisinsk forskning.

Personvernombudet for forskning
Forskere og studenter ved institusjoner som har utpekt NSD som personvernombud, og som i forbindelse med forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekt skal behandle personopplysninger elektronisk eller opprette et manuelt personregister med sensitive opplysninger, har meldeplikt til personvernombudet.

Praktiske råd ved registrering av kliniske studier
Artikkel fra Tidskrift for Dnlf. Gir informasjon og veiledning i hvordan man registrerer sitt forskningsprosjekt i et offentlig publikasjonsregister.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill