Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Helseregioner
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Helseregioner
Lenker til de 5 regionale helseforetak i Norge.

Helse Midt-Norge
Nettsider med informasjon om helseregion Midt-Norge. Informasjon og nyheter.

Helse st
Informasjon om helseregion st. Helseplaner, ventetider etc.

Helse-Nord
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelse-tjenesten i Nord-Norge.

Helse-Sr
Nettsider med informasjon om helseregion Sr. Regionale helseplaner, ventetider, nyheter etc.

Helse-Vest
Nettsider med informasjon om helseregionen, nyheter etc.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill