Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Legemidler
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Legemidler
Norske nettsteder om legemidler/medisiner.

Felleskatalogen  Pop!
Skbar database over alle legemidler som er registrert i Norge. Felleskatalogteksten er tilgjengelig i fulltekst. Rask, og enkel bruke.

Norsk legemiddelhndbok  Pop!
Legemiddelhndboka i fulltekstversjon p nett, med bde terapikapitler og legemiddelkapitler. Omfattende og svrt nyttig.

DRUID legemiddelinteraksjoner
DRUID er en database med legemiddelinteraksjoner, administrert av Institutt for Farmakoterapi ved Universitetet i Oslo. Her kan du ske etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved bruke norske preparatnavn/handelsnavn.

Felleskatalogen pasientutgave
Samling av pakningsvedleggene som inneholder opplysninger til brukeren av et legemiddel.

Legemiddelsiden
Norsk farmakologisk nettsted. Inneholder en skbar database over mange legemidler p det norsk markedet. En fr info om indikasjoner, bivirknonger og kontraindikasjoner. I tillegg finnes et lite linkbibliotek.

Lommelegen - medisiner
Omtale av de vanligste medisiner på det norske markedet. Bruksområde og indikasjoner. Skrevet for pasienter.

Medisinhåndboken
Preparatomtaler av legemidler på det norske markedet, skrevet på lettfattelig norsk. I tillegg en del tips og råd ang mediakmenter.

RELIS -Legemiddelinformasjon
Produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell som har som mlsetning bidra til riktig og rasjonell legemiddelbruk. Godt skeverkty i tilknytning til databasen.

Statens legemiddelverk
Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet p legemiddelomrdet. Legemiddelverket frer tilsyn med produksjon, utprvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvker legemidlene, og skal bidra til riktig og konomisk legemiddelbruk. Nettstedet inneholder terapianbefalinger, bivirkningsinfo, lover, klinisk forskning.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill