Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Legestudent
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Legestudent
Norske internett-ressurser for legestudenter.

Æsculap
Tidsskrift tilknyttet Norsk Medisinerstudent Forening.

Det medisinske fakultet, Bergen
Informasjon om studier og forskning, nyttige lenker etc.

Det medisinske fakultet, Oslo
Hjemmesiden til det medisinske fakultet ved Uio. Inneholder en mengde informasjon til studenter og andre. Nyheter, instituttene,mm.

Det medisinske fakultet, Troms
Informasjon om studietilbud og forskning. Institutter, nyheter etc.

Det medisinske fakultet, Trondheim
Nettsidene til medfak ved NTNU. Informasjon om studier, institutter, forskning.

IFMSA
Den internasjonale medisinerstudent forening. Informasjon om foreningen og den aktiviteter.

IFMSA Norge
Norsk avdeling av den internasjonale medisinerstudent foreningen.

Medhum.no
Norske medisinerstudenters rlige humanitraksjon. Informasjon om rets prosjekt og om resultater av tidligere aksjoner.

Norsk medisinerstudentforening
Fagorganisasjon for legestudenter, underavdeling av den norske legeforening. Nyttige sider med mye informasjon.

Universitetet i Oslo
Nettsidene til UiO, svrt omfattende med mye informasjon.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill