Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Medisinsk industri
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Medisinsk industri
Her finner du linker til legemiddelfirmaer og til medisinske utstyrsleverandører.

3M Pharma
Legemiddelfirmaet 3M Pharma Norge. Informasjon om produkter og terapiområder.

Abbot
Legemiddelfirmaet Abbott's norske nettsted.

AstraZeneca
Norsk nettsted for legemiddelfirmaet AstraZeneca. Omfattende web med nyttig informasjon for pasienter og helsepersonell.

Bayer
Nordisk nettsted for legemiddelfirmaet Bayer. Informasjon om produkter etc.

Boehringer Ingelheim
Legemiddelfirmaet Boeringer Ingelheims norske hjemmeside.

Eli Lilly
Hjemmesiden til legemiddelfirmaet Eli Lilly Norge.

Førstehjelp og brannvernkurs for næringslivet
Et firma som har spesialisert seg på førstehjelp og brannvernkurs for næringslivet.

GlaxoSmithKline
Nettsted for GlaxoSmithKline Norge. Legemiddelfirma. Informasjon og produkter og satsningsområder. Også terapi-informasjon til pasienter.

Legemiddelindustriforeningen
Her finnes Felleskatalogen, Medisinhåndboken, legemiddelstatistikk, oversikt over legemiddelfirmaer i Norge og artikler om legemiddelpolitikk.

Leverandørforeningen for helsesektoren
En bransjeorganisasjon for leverandører av:Medisinsk teknisk utstyr, Medisinsk engangsutstyr, Ortopedisk utstyr, Hørsels utstyr, Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede og Tilpasning av biler for funksjonshemmede

Meditron
Utstyrsleverandør, leverer bl.a et nytt, norsk, sensorbasert stetoskop: "TheStethoscope".

Midtnorsk Sikkerhetsopplæring
Kurs,øving,opplæring,tjenester relatert til HMS og sikkerhet. Førstehjelp, akuttmedisin, traumatisk stress / krisehåndtering.

MSD
Legemiddelfirmaet MSD Norges nettsider

Novartis
Hjemmeside for legemiddelfirmaet Novartis Norge. Produktinfo, satsningsområder, brosjyrer etc.

Novo Nordisk
Hjemmesiden til legemiddelfirmaet Novo Nordisk Norge.

Nycomed Pharma
Den norske hjemmesiden til legemiddelfirmaet Nycomed Pharma.

Organon
Hjemmesidene til legemiddelfirmaet Organon.

Paramedica
Hudpleieprodukter etc

Paranova
Hjemmesiden til legemiddelfirmaet Paranova Norge.

Pfizer
Hjemmesiden til legemiddelfirmaet Pfizer Norge.

Sanofi-Aventis
Legemiddelfirmaet Sanofi-Aventis norske hjemmeside. Informasjon om produkter, info til pasienter, mulighet for å bestille brosjyrer etc.

Wyeth Lederle
Legemiddelfirmaet Wyeth Lederle Norges hjemmeside.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill