Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Offentlig
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Offentlig
På denne siden finner du linker til norsk offentlig informasjon, helseregioner, tilsyn, etater etc.Vi har tatt med linker både til helsefaglig- og til annen interessant informasjon.

Fritt sykehusvalg
Tjeneste rettet mot pasienter og leger. Tilbyr pasienter, pårørende og henvisende leger oppdatert og kvalitetssikret informasjon om pasientrettigheter, forventede ventetider, samt annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus. Laget av Sosial- og helsedirektoratet.

Helsetilsynet i fylkene (Fylkeslegene)
Oversikt over alle fylkeslegeembeder med linker. Generell informasjon om fylkeslegene. Laget av Helsetilsynet.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Folkehelsa gir råd, veiledning og informasjon om forebygging og helsefremming. Skal bidra til god folkehelse.

Norge.no
Omfattende og god informasjonstjener levert av KS og Arbeidsdep. Her har de samlet all info fra stat, fylkeskommune og kommune. Storting, regjering og departementer. Du finner offentlige skjemaer, kart og diverse samfunnsinformasjon.

Norges Offentlige Utredninger (NOU)
Statens forvaltningstjeneste presenterer Norges Offentlige Utredninger (NOU) i fulltekst fra og med 1994-årgangen på Internet.

Norgeshelsa
Nasjonalt helseovervåkningssystem. En interaktiv database med helsestatistikk der du kan lage egne diagrammer, tabeller og kart. Informasjon om helsetilstanden i Norge.

ODIN - Offentlig Dokumentasjon i Norge
ODIN er en felles elektronisk informasjonstjeneste for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.

Statens Helsetilsyn
Informasjon om helsetilsynets virksomhet, prosjekter etc. Pressemeldinger, informasjon til publikum. Regelverk, trykksaker, veiledere, internett linkbibliotek.

Statistisk sentralbyrå
Informasjonstjener med mye statistisk informasjon om forskjellige emner. Omfattende.

Statlige institusjoner
Linksamling, alle statlige etater/institusjoner med egne hjemmesider. Levert av norge.no.

Trygdeetatens informasjonssider
Diverse informasjon fra Rikstrygdeverket. Rettigheter, loverog regler, skjemaer/blanketter etc.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill