Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Organisasjoner
På denne siden finner du linker til norske medisinske organisasjoner som har egen hjemmeside. Flere medisinske organisasjoner finner du HER
> >|

Akademikerne
Hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Den norske lægeforening er medlem av Akademikerne.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
Allmennmedisinsk forskningsutvalg er opprettet for å stimulere til allmennmedisinsk og primærmedisinsk forskning.

Alment praktiserende legers forening
Spesialistforening for allmennpraktiserende leger, yrkesforening av Den norske Legeforening.

Alternativ til Abort i Norge
AAN driver rådgivningskontorer for gravide. Gir veiledning/råd til kvinner som er usikre på om de vil fullføre eller avbryte svangerskap. Nettstedet inneholder info om organisasjonen og tjenestene.

Amnesty International, Bergen
En helsearbeidergruppe under Amnesty International, med direkte kommunikasjonslinje til Medical Office i London

Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Blåkors
Blåkors er en diakonal organisasjon som satser på forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering av russkadde og deres familie.

Den Norske Jordmorforening
Fagforening for jordmødre.

Den norske lægeforening
Fagorganisasjon for norske leger. Webstedet inneholder informasjon for medlemmene, egne hjemmesider for underavdelinger, god linksamling for de fleste spesialiteter. Legeforeningens tidsskrift er nå kommet i komplett online fulltekstversjon, gratis.

Det norske Patologinett
Hjemmeside for Den norske patologiske forening.

Dnlf's menneskerettighetsutvalg
Den norske lægeforenings menneskerettighetsutvalg. Utvalget arbeider med forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet.

Filosofisk poliklinikk
Sammfunnsmedisinsk debattforening som tar opp medisinsk-filosofiske spørsmål.

Forbundet mot Rusgift
Rusgiftpolitisk organisasjon som henvender seg til studenter og fagfolk ved universiteter og høyskoler.

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
Fagforening. Underavd. av Den norske Lægeforening.

Legemiddelindustriforeningen
Bransjeorganisasjon for legemiddelindustrien.

Leger mot atomvåpen
Norske leger mot atomvåpen. Om organisasjonen, relevante nyheter, etc.

Leger uten grenser
Leger uten grensers norske avdeling. Nettsted men informasjon om organisasjonens arbeid etc.

Medhum.no
Norske medisinerstudenters årlige humanitæraksjon. Informasjon om årets prosjekt og om resultater av tidligere aksjoner.

Norges Optikerforbund
Fagforening for norske optikere.

Norges Røde Kors
Den norske avdelingen av det internasjonale Røde Kors.

Norsk Anestesiologisk Forening NAFweb
Hjemmesiden til Norsk Anestesiologisk forening. Nyheter, linker, kursinformasjon og diskusjonsforum.

Norsk Arbeidsmedisinsk Forening
Underavd. av Den norske Legeforening. Spesialforening for arbeidmedisinere.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Spesialforening under Dnlf for leger som arbeider i barne- og ungdomspsykiatri.

Norsk Dermatologisk Selskap
Spesialforening av Den norske Legeforening. De fleste medlemmer er hudleger eller under utdannelse til å bli hudlege.

Norsk Folkehjelp
Norsk bistandsorganisasjon.
> >|
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill