Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Organisasjoner > Side 2
På denne siden finner du linker til norske medisinske organisasjoner som har egen hjemmeside. Flere medisinske organisasjoner finner du HER
|< <

Norsk forening for epidemiologi (NOFE)
Informasjon om Norsk forening for epidemiologi. Tips om faglige møter, konferanser, nytt fra foreningen.

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Spesialforening av Dnlf. For leger som arbeider med gastroenterologisk kirurgi.

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Spesialforening av Dnlf. For leger som arbeider med/utdanner seg i medisinsk mikribiologi.

Norsk forening for otorhiolaryngologi hode- og halskirurgi
Øre nese hals foreningens hjemmeside. Med nyheter, foreningsinfo etc.

Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har som formål å fremme og bedre den akuttmedisinske beredskapen i Norge.

Norsk medisinerstudentforening
Fagorganisasjon for legestudenter, underavdeling av den norske legeforening. Nyttige sider med mye informasjon.

Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM)
NSAM (Norsk Selskap for Allmennmedisin), spesialforening under Den norske legeforening.

Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi
Spesialforening innen Dnlf. For leger som arbeider med klinisk kjemi og biokjemi.

Norsk Sykepleierforbund
Fagforening for norske sykepleiere.

Norsk Yrkeshygienisk Forening
Et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.

Norske Fysioterapeuters Forbund
Fagirganisasjon for norske fysioterapeuter.

Norske Ortopediingeniørers Forening
Medlemsforening for ortopediingeniører. Beskjeftiger seg med faglige spørsmål.

Offentlige legers landsforening
Fagforening, del av Den norske lægeforening.

Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet (SUSS)
Helsefaglig senter, holder kurs og konferanser og gir ut undervisningsmateriell. Er også ansvarlig for Susstelefonen, opplysningstelefon for ungdom.

Yngre Legers Forening
Fagforening, underavdeling av Den norske lægeforening.
|< <
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill