Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Pasientorganisasjoner
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Pasientorganisasjoner > Side 2
På denne siden finner du norske pasientorganisasjoner. Andre medisinske organisasjoner finner du HER
|< < > >|

Handikappede barns foreldreforening
Handikappede Barns Foreldreforening er en landsdekkende interesseforening for foreldre til barn med funksjonshemning. Arbeider på tvers av diagnose og type funksjonshemning.

Helseutvalget for Homofile
Helseutvalget arbeider sykdoms-forebyggende blant menn som har sex med menn.

HIV Norge
HivNorge er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging av hiv og aids.

Hørselshemmedes landsforbund
HLF`s egen hjemmeside, for leg og lærd

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrrelser
Veiledningsinstans for kvinner med spiseforstyrrelser.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsomfattende og politisk uavhengig organisasjon som arbeider for at psykisk utviklingshemmede skal bli akseptert som likeverdige mennesker.

Landsforeningen Alopecia Areata
Hjemmesiden til Landsforeningen Alopecia Areata (flekkvis håravfall).

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
Arbeider for bedre omsorg og støtte til pårørende/etterlatte ved selvmord.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i Norge.

Landsforeningen for Huntigtons sykdom
Foreningen har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer som rammes av HS.

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) er en interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til kvinner med bekkenløsningsplager.

Landsforeningen for løsemiddelskadde
Landsforeningen for løsemiddelskadde - LFFL, har som formål å ivareta interessene til løsemiddelskadde og andre som har blitt varig skadet av arbeidsmiljøet.

Landsforeningen for nakkeslengskadde
Interesseorganisasjon. Vil hjelpe nakkeslengskadde til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Landsforeningen for overvektige
Interesseorganisasjon for overvektige. Arbeider for at fedme blir definert som en kronisk sykdom og at det opprettes kompetansesentre som tilbyr behandling på lik linje med andre kroniske sykdommer.

Landsforeningen for Prader Willi syndrom
Landsforeningen for Prader Willi syndrom er en landsomfattende organisasjon for alle som er født med syndromet, deres pårørende og andre med medisinske og/eller sosiale interesser for gruppen.

Landsforeningen for ryggmargsskadde
Interesseorganisasjon for ryggmargskadde.

Landsforeningen uventet barnedød
Landsforeningen uventet barnedød er en forening til felles støtte og hjelp for dem som opplever å miste et barn plutselig og uventet, enten barnet har fått leve en stund eller døde ved fødselen eller i svangerskapet.

Laryngectomertes landsforening
Hjemmesiden til foreningen

Leppe-/ganespalte foreningen
Interesseforening for barn- og foreldre til barn med leppe-/ganespalte.

Leverforeningen
Leverforeningen er en interesse og støtteorganisasjon for leversyke, levertransplanterte, deres familier og pårørende.Foreningen omfatter også dem som har mistet noen på grunn av leversykdom.

Mental Helse Norge
Landsomfattende sosialpolitisk interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser/problemer og deres pårørende.

Momentum
MOMENTUM er en frittstående og uavhengig interesseforening og et fagforum for arm- og benprotesebrukere, pårørende og alle som er interessert i rehabilitering av amputerte så som proteseteknisk, fysikalsk og medisinsk fagpersonell og leverandører.

Morild
Nettside for barn som har psykisk syke foreldre.

MS Forbundet
Interesseorganisasjon for mennesker med multippel sklerose og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Ideel organisasjon. Arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak
|< < > >|
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill