Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Pasientorganisasjoner
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Pasientorganisasjoner > Side 4
På denne siden finner du norske pasientorganisasjoner. Andre medisinske organisasjoner finner du HER
|< <

Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Interesseforening for Stamme (NIFS) er en landsomfattende organisasjon for personer som stammer og andre som er interessert i stamming.

Norsk Keratose Forening
Norsk Keratose Forening er en forening for personer med diagnosen Ichthyose eller andre medfødte keratoser

Norsk lymfødemforening
Norsk Lymfødemforening har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier.

Norsk Osteoporose Forening
Samler inn og formidler informasjon om osteoporose og beslektede sykdommer. Støtter forskning for å finne årsaker og utbredelse og å bedre behandlingstilbudet Fremmer tiltak til pasienter med osteoporose og beslektede sykdommer.

Norsk Psoriasisforbund
Forening for mennesker med psoriasis og deres pårørende.

Norsk Revmatikerforbund
Forening for mennesker med reumatiske lidelser og deres pårørende.

Norsk Sarkoidose Forening
Frittstående forening som skal jobbe for at de som er rammet av sarkoidose kan få hjelp og informasjon i spørsmål som de måtte ha.

Norsk Tourette Forening
Forening for pasienter med Tourette syndrom og deres familier.

Oslo og Akershus lupusgruppe
Sprer informasjon/kunnskaper om Lupus og andre revmatiske sykdommer.

Overvektsforeningen
En landsdekkende, frivillig organisasjon for overvektige og deres nærmeste.

Prematurforeningen
Prematurforeningen drives frivillig av foreldre med ønske om å være til hjelp og støtte for andre som opplever det å få et barn for tidlig.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Rådgivningskontoret for hørselshemmede retter seg mot alle hørselshemmede (døve, døvblinde og tunghørte) i Oslo.

Renitis pigmentosa foreningen
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa.

Ryggforeningen i Norge
Forening for personer med ryggplager og deres pårørende.

Ryggmargsbrokkforeningen
Pasientorganisasjonen som blant annet gir ut bladet SPINA. Foreningen legger stor vekt på informasjon om de mange sidene ved ryggmargsbrokk. På internettsidene vil du finne viktig og nyttig informasjon om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.

Senter for sjeldne funksjonshemninger
Frambu kompetansesenter. Arbeider for å heve forståelse og kunnskap om sjeldne funksjonshemninger. Stiftelse med egen skole og barnehage. Kursoversikt.

Slagsiden
Landsforeningen for slagrammede i Norge. Foreningens hjemmeside med informasjon, linker, kontaktinformasjon, diagnoseinfo etc.

Ungdom mot Narkotika
Jobber aktivt innad i ungdomsmiljøene for å vise at ungdom sier nei til narkotika.
|< <
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill