Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Hudsykdommer
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Sykdommer > Hudsykdommer
Omtale av diverse hudsykdommer fra forskjellige norske helsenettsteder.

Barnets hud
Rd og informasjon ved hudproblemer hos barn. Fra Helsenytt for alle.

De vanligste hudlidelsene
Omtale av vanlige hudlidelser, fra Helsenytt for alle

Hud
Om hud og hudsykdommer. Fra Helsenett.no

Hud og hr
Informasjon om hudproplemer, hr problemer og rd. Fra Mozon.no.

Huden
Informasjon og filosofi rundt huden som organ og som sanseorgan. Fra Helsenytt for alle.

Planter og hudsykdommer
Informasjon om planter som kan fre til hudsykdommer. Fra Helsenytt for alle.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill