Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Sykehus
Forside > Lenker > Norsk medisinsk > Sykehus
Lenker til nettsteder for norske sykehus.
> >|

Aker sykehus
Hjemmesidene til Aker sykehus. Informasjon om de enkelte avdelinger, og pasientinformasjon. Noen avdelinger har lagt ut metodebker.

Akershus universitets sykehus
AHUS hjemmeside med informasjon om aktivitet, avdelinger, ledige jobber, etc.

Brum sykehus
Hjemmesidene til Sykehuset Asker og Brum. Informasjon om sykehusets aktivitet og ventetider. Diverse pasientinformasjon.

Feiring klinikken
Feiringklinikken er et spesialsykehus for undersøkelse og behandling av voksne hjertesyke. Klinikken eies av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

Fritt sykehusvalg
Tjeneste rettet mot pasienter og leger. Tilbyr pasienter, prrende og henvisende leger oppdatert og kvalitetssikret informasjon om pasientrettigheter, forventede ventetider, samt annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus. Laget av Sosial- og helsedirektoratet.

Hammerfest sykehus - Helse Finnmark
Informasjon om sykehuset, presentasjon av avdelinger, ventetider, bilder, historie etc. presentasjon av avdelinger

Harstad sykehus
Informasjon om sykehuset, historien, ventetider, medisinsk tilbud, ledige stillinger o.l.

Haukeland sykehus
Informansjon til pasienter og helsearbeidere. Nyheter om driften. Egne sider for avdelingene.

Helse Frde
Tidl. Frde Sentralsjukehus. Info til pasienter og prrende, om sykehusets avdelinger og virksomhet, ventetider, ledige stillinger m.m.

Helse Sunnmre HF
Sykehusene i lesund og Volda. Informasjon om sykehusenes virksomhet, organisasjon og avdelinger.Ventetider, ledige stillinger, aktuelle nyheter.

Kirkenes sykehus
Info om sykehuset, historie, avdelinger, forskning, ventetider etc.

Lofoten sykehus
Informasjon om sykehusets avdelinger, behandlingstilbud og nkkeltall. Egne side p engelsk og tysk.

Martina Hansens Hospital
Et spesialsykehus innenfor ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hjemmesidene har informasjon om sykehusets aktivitet og historie. Ventelistedata.

Namdal sykehus
Informasjon til brukere av sykehuset. Nyheter, internavisen er p nett. Ventetider, forskning og ledige stillinger.

Narvik sykehus
Informasjon om sykehusets organisasjon og historie, avdelingene, ledige stillinger o.l.

Nordland sentralsykehus
Informasjon til brukere av sykehuset, relevante nyheter, ventetider etc.

Radiumhospitalet
Informasjon om virksomheten ved sykehuset, forskning, undervisning, telemedisin.

Rana sykehus
Informasjon til brukere av sykehuset, ventelister, sykehusets avdelinger og tilbud etc.

Rikshospitalet
Offisielle hjemmesider for Rikshospitalet. Informasjon om de enkelte avdelinger, undervisning og forskning/utvikling.

Sandnessjen sykehus
Informasjon om sykehusets virksomheter og tilbud, ventelister, ledige stillinger.

Stensby sykehus
Hjemmesiden til Stensby sykehus. Inneholder enkel informasjon om sykehuset og avdelingene.

Stokmarknes sykehus
Informasjon til pasienter og prrende, nyheter med relevans til sykehuset, ventetider, historie, webkamera etc.

Sykehuset Innlandet HF
Hjemmesidene til sykehuset innlandet, som omfatter sykehusene p Hamar, Elverum, Gjvik, Lillehammer, Tynset, Kongsvinger, samt institusjonene p Reinsvoll og Sanderud.

Ullevl universitetssykehus
Hjemmesidene til Ullevl universitetssykehus. Informasjon om sykehusets aktivitet og organisasjon. Informasjon for pasienter og helsepersonell.

Universitetssykehuset i Trondheim
Informasjon om sykehusets virksomhet og om utdanning og undervisning/forskning. Pasientinformasjon.
> >|
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill