Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
For Pasienter
Forside > Lenker > Onkologi > For Pasienter
Velkommen til kategorien Onkologi: For Pasienter.
Her finner du lenker til nettsteder om kreftsykdommer. Nettstedene i denne kategorien er godt egnet for pasienter som vil vite mer om kreft.


BreastCancerCare
Organisasjon som informerer om brystkreft, hvordan oppdage det og hvordan behandling er. Egen side for helsepersonell.

Breastcanser.org
Stor informasjonsside om brystkreft tilrettelagt for pasienter. Non-profittside, med blant annet gode illustrasjoner og oppdaterte nyheter.

Brystkreftinformasjon
Informasjons-sider om brystkreft fra Ullevl Universitetssykehus. Gir fin oversikt for pasienter og prrende.

Den norske Kreftforening
Interesseorganisasjon for personer med kreft.

Gynkreftforeningen
Foreninger for personer med gynekologiske kreftsykdommer.

Internasjonale kreftforeninger
Kreftforeningen har samlet lenker til kreftforeninger i andre land.

The National Lymphedema Network
Informasjon til om lymfdem til pasienter og prrende.

YoungAdultProgram
En nettside som fokuserer p unge menneskers forhold til egen kropp og gir informasjon om bryst og brystkreft.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill