Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Onkologi > Organisasjoner
Linker til nasjonale og internasjonale organisasjoner om onkologi.

American Cancer Society
Amerikansk frivillig helseorganisasjon. Gir informasjon til pasienter om kreftbehandling, tidlig diagnose og forebygging. Informasjon om tjenester tilgjengelig for cancerpasienter og deres familier.

American Society for Clinical Oncology
Amerikansk forening for onkologer. Omfattende nettside med prosedyrer, pasientinfo og mye annet.

European Organisation for Research and Treatment of Cancer
Organisasjon for fremme kreftforskningen i Europa.

International Union Against Cancer
Uavhengig internasjonal organisasjon med medlemsorganisajoner i mer enn 250 land. Arbeider for bedring av kreftomsorg og forsknig p cancer. Nettstedet inneholder nyheter, forskningsrapporter, kursinformasjon, publikasjoner etc. Har ogs en del informasjon om spesifikke cancertyper.

Norsk Bryst Cancer Gruppe
Norsk organisasjon for leger som arbeider innenfor brystkreftbehandling og -omsorg.

Norsk forening for palliativ medisin
Organisasjon for leger og medisinske studenter med interesse for palliativ medisin.

Oncology.com
American Society of Clinical Oncology har laget denne nettsiden, som har mengder av informasjon for bde pasienter/prrende og for leger/helseprofesjonelle. Nyheter. Egne undersider for de forskjellige krefttyper.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill