Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Organisasjoner
Velkommen til Legesiden - Organisasjoner. På denne siden finner du linker til store internasjonale organisasjoner som omfatter flere medisinske spesialiteter. Organisasjoner for spesialitetene vil du finne i underkatogoriene til den enkelte spesialitet. For enkelhets skyld er disse samlet nedenfor. Alle linker som får plass på Legesiden er vurdert av en av våre medarbeidere med hensyn på kvalitet og innhold.

American Medical Association
Den amerikanske legeforeningen. Stor web med mye informasjon. Inneholder mange tidsskrifter for underforeningene, informasjon for leger og pasienter, info om forskning og utdanning etc.

Arthritis Research Campaign
ARC er ble startet i 1936 for forske p artritt, undervise helsepersonell og informere pasienter. Gode hjemmesider som er lette finne fram i.

British Medical Organisation
Den britiske legeforeningen. Info for leger og studenter. Om foreningen og om kurs, konferanser etc. Medline, eget bibliotek (BMA library). Nyheter fra foreningen.

Den almindelige danske lgeforening
Legeforeningen i Danmark sin hjemesider, der man kommer videre til underorganisasjoner og Ugeskrift for lger. Organisasjonsnyheter, og en lukket side for foreningens medlemmer.

Directory of Health Organisations
Skemotor for ske etter helserelaterte eller medisinske organisasjoner. Leveres av National Library of medicine. Oppdatert og bra tjeneste.

HelseRehab
En organisasjon som representerer 25 offentlig godkjente rehabiliteringssentre. Dette er en kortfattet oversikt over instisusjoner som tar i mot pasienter til opptrening etter operasjoner, ved kroniske sykdommer etc.

Justervesenet
Justervesenet har et nasjonalt ansvar for gi akkreditering, en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem. Justervesenet, omfatter Norsk akkreditering, Laboratorium for nasjonale normaler, som bl.a. kontrollerer og kallibrerer mleinstrumenter for norske helseinstitusjoner.

NIAMS
National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases er en organisasjon under National Institutes of Health i USA som har som ml informere og forske p immunologiske sykdomer som rammer ledd, muskler og hud. Omfattende informasjonssider om nye forskningsresultater.

World Health Organization (WHO)
Verdens Helse Organisasjons hovedside med rikholdig informasjon om de fleste verdensomspennende helseproblemer.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill