Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Norsk ortopedi
Forside > Lenker > Ortopedi > Norsk ortopedi
Her finner du norske ortopediske nett-tjenester.

Metodebok i skadebehandling  Pop!
Norsk prosedyrebok for leger om brudd- og bltdelsskader. 11 kapitler i fulltekst. Gratis online tilgang, krever innlogging.

AO Alumni Norge
Norsk ortopedisk traumeforening tilknyttet AO Alumni Association. Inneholder foreningsinfo, lukket diskusjonsforum, bildearkiv, traumemanual etc.

Hofteproteseregisteret
Hjemmesiden til det norske hofteproteseregisteret

Legevakten.no
Akuttmedisinsk nettsted. Har bla lagt ut en del kasuistikker om bruddskader etc. med rtgbilder og referanser til litteratur.

Metodebok ort.avd. Aker SH
Metodebok i ortopedisk kirurgi for Aker sykehus. Illustrert skadeklassifikasjon. hovedsakelig om bruddskader.

Nasjonalt ryggnettverk
Nasjonalt ryggnettverk er et prosjekt underlagt Sosial- og helsedirektoratet. Formlet med prosjektet er bedre rygghelsen i befolkningen. Det er et tverrfaglig nettverk av ryggforskere og de som behandler rygglidelser. Nasjonalt ryggnettverk henvender seg til behandlere (primrleger, spesialister, fysioterapeuter, kiropraktorer), forskere og pasienter.

Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Ortopedisk Forenings web. Inneholder informasjon til medlemmene, linker ut i verden, link til NOP'en etc.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill