Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Sykdommer
Forside > Lenker > Ortopedi > Sykdommer
Her finner du linker til netttjenester med beskrivelse av eller informasjon om diverse ortopediske tilstander.

All About Arthritis
Omfattende side om reumatiske sykdommer og hvordan man behersker disse. Pasientorientert, men nyttig ogs for leger med nyheter, rd om smertebehandling og eksperthjelp. Fin layout og brukervennlig side.

Bonetumor.org
Online utdannings-ressurs og atlas. mlgruppe er leger og pasienter. Omhandler cancer i muskel-skjelettsystemet. Prosedyrer, bilder etc.

Distale radiius
Alt om distale radius

eRadius
Nettsted for leger med interesse for distale radiusfrakturer. Litteraturgjennomgang, kasuistikker terapianbefalinger, faglig forum etc.

Karolinska: Muskulosceletal Diseases
Del av sykdoms-linksamlingen ved Karolinska Institutet. En rekke pekere til nettsteder med info om muskel-skjelettsykdommer.

The PodiatryChannel
En omfattende informasjonsside om ulike lidelser for ftter laget av "Healthcommunties.com". Omfattende, pasientrettet og berrer flere spesialiteter.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill