Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Pediatri
Forside > Lenker > Pediatri
Velkommen til Legesiden - Pediatri. Emne-redaktører for denne seksjonen er Lars Krogvold , Barnesenteret, Ullevål sykehus og Lars Tveiten, barneavd. Sentral SH Hedmark. Send forslag til linker eller informasjon på disse sidene.
Her finner du linker til pediatriske nettsteder verden over. Store generelle norske og internasjonale ressurser finnes på denne siden, flere finnes i underkategoriene.


Center for små handicapgrupper
Kompetansesenter om sjeldne sykdommer og syndromer med linker til aktuelle nettsteder (under det danske Socialministeriet)

Doctors Guide, pediatric news
Daglig oppdatert gratis nyhetstjeneste. Samler abstract og fulltekst artikler fra en rekke tidsskrifter. (profesjonell, amerikansk)

General Pediatrics
"The General Pediatrician's View of the Internet", linksamling ordnet etter diagnoser. Separate sider for leger og pasienter. (amerikansk)

Hardin metadirectory-Pediatrics
Samling av pediatriske linksamlinger. Inndelt i store, mellomstore og små samlinger. Fint utgangspunkt for en pediatrisk vandring "på nettet". (University of Iowa, USA)

Harriet Lane Links
Harriet Lane Links (tidl. pediatric points of interest) er en omfattende linksamling innen pediatri med mer enn 5000 linker. Vedlikeholdes av Johns Hopkins University.

Legeforeningen.no - Barne og ungdomspsykiatri
Diverse informasjon om og for barne og ungdomspsykiatri. Fra Den norske Lægeforening.

Legeforeningen.no - Barnekirurgi
Diverse informasjon om og for barnekirurger. Fra Den norske Lægeforening.

Legeforeningen.no - Barnesykdommer
Diverse informasjon om og for barnemedisinere. Fra Den norske Lægeforening.

Medscape Pediatrics
Del av Medscape.com. Omfattende nettsted for pediatere. Nyheter, diskusjoner, omtale av konferanser. Prosedyrer, forskningsnytt og mye mer.

National Organization for Rare Disorders
(NORD) Stor web for sjeldne sykdommer. Nyhetsbrev, database,organisasjons/forenings register, medikamentregister. Stort linkbibliotek til internett-ressurser om sjeldne sykdommer. (NORD - en paraplyorganisasjon for 140 "non-profit" amerikanske helseogranisasjoner)

Neonatal diseases and abnormalities
Stor linksamling til informasjon om neonatale sykdommer. (Karolinska institutet, Stockholm.)

Neonatology On The Web
Undervisningsfiler, prosedyreforslag og linker til andre neonatologi-nettsteder. Forfatteren har vært "på nett" lenge. Dekker også endel data-relaterte emner. (privat, amrikansk)

Paedipaedia
Pediatrisk radiologi, undervisningsfiler. En imponerende samling billeddiagnostikk knyttet til sykdommer hos barn. Gode beskrivelser.(Children's hospital of Iowa, USA)

Pedbase
Database med beskrivelser av over 550 pediatriske sykdommer. Fulltekst og gratis. Tilrettelagt for rask nedlasting til egen PC. Utarbeidet av generell-pediater (University of Western Ontario, Canada)

Pediatric Chat Home Page
Internasjonal chatteside for pediatere. Medlemmer fra over 100 nasjoner.

PediatricEducation.org
Opplæringsside for pediatri på internett. Samling med kasuistikker etc, mange bilder. Har også diskusjonsside.

Rare Genetic Diseases in Children
Linkbibliotek som forsøker å samle det beste om sjeldne sykdommer (hos barn) på internett. (New York University Medical Center, USA)

Sosialstyrelsens kunnskapsdatabase
over små og mindre kjente handikappgrupper. Beskrivelse av omlag 145 uvanlige tilstander som leder til omfattande funksjonshinder (Sosialstyrelsen ligger innunder den svenske regjering)

The Visual Embryo
Visuelt om fosterets utvikling, også tekstet. (University of California Medical Center, USA)

Virtual Pediatric Hospital
Stor samling av internettressurser om pediatri. Ressurser både for helsepersonell, pasienter og pårørende.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill