Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
For Pasienter
Forside > Lenker > Pediatri > For Pasienter
Her finner du lenker til nettsteder om barnesykdommer og barnehelse. Nettstedene i denne kategorien er godt egnet for pasienter og foreldre som vil vite mer om barnehelse.

Astmasurf
Ungdomsside om astma og allergi, tff layout, sprsml og legesvar.

Barneallergi
Pasientrettet informasjon om barneallergiske sykdommer, nyttige allergi-linker.

Barnelegene
Informasjon om sykdommer hos barn og gode behandlingsrd, pasientrettet. Nyhetstjeneste med aktuelle pediatriske temaer fra inn- og utland.

Barnelegesenteret
Om astma, allergi og eksem hos barn og unge. For pasienter/pår@rende, har også et eget profesjonssenter.

General Pediatrics
"The General Pediatrician's View of the Internet", linksamling ordnet etter diagnoser. Separate sider for leger og pasienter. (amerikansk)

KidsHealth
Nettsted for barn og foreldre. Informasjon om barnesykdommer og barnehelse. Gjennomgs jevnlig av leger. Laget av The Nemours Foundation's Center for Children's Health Media.

Virtual Pediatric Hospital
Stor samling av internettressurser om pediatri. Ressurser bde for helsepersonell, pasienter og prrende.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill