Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Norsk pediatri
Forside > Lenker > Pediatri > Norsk pediatri
På denne siden finner du norske pediatriske nettsteder.

Diateket
Diateket er Norges Diabetesforbund sitt diabetes-bibliotek på nettet. Her finner du artikler om diabetes som har stått i Diabetesforbundets blader; Diabetes og Diabetes for helsepersonell. I tillegg finner du spørsmål og svar hentet fra veiledningstjenesten Diafonen på nett.

Giftinformasjonssentralen
Tar imot øyeblikkelig-hjelp henvendelser ved forgiftninger ( tlf 22 59 13 00) hele døgnet

Matallergiregisteret
Nasjonalt meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat. Leger i allmenpraksis og på sykehus har anledning til å rapportere alvorlige tilfeller. Alvorlige tilfeller defineres som reaksjoner som har ført til at pasienten har oppsøkt lege innen 24 timer. (Statens Institutt for Folkehelse/ Statens Næringsmiddeltilsyn)

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn
"Tilbyr relevant informasjon og praktiske råd gjennom denne hjemmesiden og kompetanseøkning, veiledning og andre tjenester til kommuner" Bør være relevant for kommuneleger I/bydelsoverleger! (privat)

Pediatri (lenkesamling, pediatrisk nettsted)
Oversikt over norske, nordiske og endel engelskspråklige nettsteder. Liste over aktuelle norske organisasjoner for barnepasienter og deres familier/pårørende

Pedweb
Norske barnelegers samarbeidsforum på Internett. Linker til div avdelingers prosedyrebøker, diskusjonsforum, info fra foreningen etc. (IT-utvalget, Norsk Barnelegeforening)

Senter for sjeldne funksjonshemninger
Frambu kompetansesenter. Arbeider for å heve forståelse og kunnskap om sjeldne funksjonshemninger. Stiftelse med egen skole og barnehage. Kursoversikt.

Statens senter for epilepsi
Presentasjon av SSE som har landsfunksjon for avansert utredning og behandling av epilepsi hos barn (og voksne).

Veileder generell Pediatri
Omfattende prosedyresamling i generell pediatri. Fra Norsk Barnelege Forening.

Veileder i akutt pediatri
Metodebok/prosedyrebok. Hele boken i fulltekst på internett. (Utarbeidet av Norsk Barnelegeforening.)
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill