Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
For Pasienter
Forside > Lenker > Psykiatri > For Pasienter
Velkommen til kategorien Psykiatri - For Pasienter. Her finner du lenker til nettsteder om psykiatriske lidelser og problemer. Lenkene i denne kategorien er godt egnet for pasienter som vil vite mer om disse temaene.


Internet Mental Health
Nettsted for formidling av informasjon om diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Laget av en kanadisk psykiater. Nettstedets målgruppe er både pasienter og helsepersonell.

Mental Help Net
Stor kommersiell nettsted for helsepersonell og pasienter med informasjon om sykdomstilstander og linker til andre ressurser. Bra!

Mental Helse Norge
Landsomfattende sosialpolitisk interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser/problemer og deres pårørende.

Nettpsykiateren
Nettpsykiateren gir informasjon om vanlige psykiske lidelser og symptomer. Oversikt over behandlingsalternativ og ulike mestringstrategier.

Psyk Opp
Stiftelsen Pykiatrisk Opplysning er en organisasjon som vil bidra til større åpenhet og kunnskap om psykiatri og psykiske lidelser. For pasienter, pårørende og fagfolk.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å fremme psykiatrisk forskning, opplysning og økt kunnskap om psykisk helse, bedre behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser, tiltak i regi av brukerorganisasjoner, internasjonalt arbeid innen psykisk helse.

Terapinett - info om angst og depresjon
Informasjon om angst, depresjon, livskriser og kognitiv terapi

The Farm
The Farm drives frivillig og uavhengig for opplysning og større kunnskap om psykiske lidelser, med særlig vekt på de nevrotiske lidelsene som faller innunder diagnosene for angst og depresjon.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill