Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Psykiatri > Organisasjoner
Velkommen til kategorien Psykiatriske Organisasjoner.
Her finner du psykiatriske organisasjoner fra hele verden. Flere medisinske organisasjoner finner du HER.


American Psychiatric Association
Omfattende webisder fra den amerikanske psykiatriorganisasjonen. Mye organisasjonsstoff, lite faglig.

American Psychoanalytic Association
Hovedorganisasjon for amerikanske psykoanalytikere med endel faglig stoff og eget diskusjonsforum.

DagavdelingsNettverk
DagavdelingsNettverk er en sammenslutning av psykiatriske dagavdelinger i Norge.

Faglig Forum for Psykiatriske Sikkerhetsenheter
Samleside for sikkerhetspsykiatrien i Norge. Treffsted for alle som arbeider i eller har interesse for faget psykiatri generelt og sikkerhetspsykiatri spesielt.

Forum for akutt psykiatri
Forum for akuttpsykiatri er et tverrfaglig mtested for helsepersonell i arbeid med akuttpsykiatriske problemstillinger, fortrinnsvis i spesialisthelsetjenesten.

Institutt for Gruppeanalyse
Instititutt for Gruppeanalyse har som forml styrke det psykoterapeutiske tilbud i Norge ved srge for kvalifisert utdannelse i gruppeanalyse.

Mental Helse Norge
Landsomfattende sosialpolitisk interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser/problemer og deres prrende.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Spesialforening under Dnlf for leger som arbeider i barne- og ungdomspsykiatri.

Norsk forening for familieterapi
Norsk forening for familieterapi er en interesseforening for fagfolk. Informasjon, tidsskrift, kursvirksomhet og gratis e-mail.

Norsk psykiatrisk forening
Spesialforening av Den norske Lgeforening. For leger som er spesialister i psykiatri eller er under utdanning.

Norsk selskap for bipolare lidelser
Norsk selskap for bipolare lidelser er en forening for psykiatere som behandler mange pasienter med denne lidelsen.

PrevLine
Stor ressursside som omhandler alkohol og stoffmisbruk. Inneholder blandt annet en stor database med forskning p omrdet. En amerikansk nasjonal organisasjon av internasjonal klasse.

Psyk Opp
Stiftelsen Pykiatrisk Opplysning er en organisasjon som vil bidra til strre penhet og kunnskap om psykiatri og psykiske lidelser. For pasienter, prrende og fagfolk.

Rdet for psykisk helse
Rdet for psykisk helse er en humanitr organisasjon som arbeider for fremme psykiatrisk forskning, opplysning og kt kunnskap om psykisk helse, bedre behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser, tiltak i regi av brukerorganisasjoner, internasjonalt arbeid innen psykisk helse.

The International Association for Cognitive Psychotherapy
Internasjonal organisasjon psykiatere og psykologer med interesse inenfor cognetiv psykoterapi.

World Psychiatric Association
WPA er paraplyorganisasjonen for alle nasjonale psykiatriforeninger med mye organisasjonsstoff og lite faglig.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill