Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger L√łnne for √• lette tilgang til medisinsk informasjon p√• internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige s√łk
Nyttige lenker
Organisasjoner
Forside > Lenker > Radiologi > Organisasjoner
Linker til radiologiske organisasjoner. Flere medisinske organisasjoner finner du HER

American Association of Physicists in Medicine
Organisasjon for medisinske fysikere. Inneholder divese info om organisasjonen samt en del linker til andre fysiske og radiologiske/nukleśrmedisinske hjemmesider. Noen fŚ faktasider om medisinsk fysikk.

American College of Medical Physics
Offisiell hjemmeside for ACMP. Forening for medisinske fysikere. Diverse org-info, linker, publikasjoner etc.

American College of Radiology
Offisiell hjemmeside for ACR. I tillegg til info om organisasjonen finnes linker til radiologi pŚ internett, publikasjoner, etc.

American Society of Neuroradiology
Den amerikanske nevroradiologi-foreningen. Inneholder foreningsstoff, mÝtekalender, tidsskrift med abstracts, nyhetsbrev etc.

British Institute of Radiology
Stiftelse for Ś fremme radiologisk forskning og utvikling. Arrangerer konferanser/kongresser, utgir Britisk Journal of Radiology.

Dansk Radiologisk Selskap
Dansk radiologisk interesseorganisasjon, her eget medlemsblad som ligger i fulltekst pŚ nettet. Ellers finnes en linksamling og medlemsinfo.

Radiologic Society of North America
Organisasjon for nord-amerikanske radiologer. Arrangerer konferanser og faglige mÝter, stÝtter radiologisk forskning. Hjemmesiden inneholder medlemsinfo og radiologiske linker.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for R√łroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kj√łp boka! √Ö leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill