Legesiden, av leger for leger
GÃ¥ til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for Ã¥ lette tilgang til medisinsk informasjon pÃ¥ internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Tidsskrifter
Forside > Lenker > Tidsskrifter
Velkommen til Legesiden - Tidsskrifter. På denne siden finner du linker til store internasjonale tidsskrifter som omfatter flere medisinske spesialiteter. Tidsskrifter for spesialitetene vil du finne i underkatogoriene til den enkelte spesialitet. For enkelhets skyld er disse samlet nedenfor. Alle linker som får plass på Legesiden er vurdert av en av våre medarbeidere med hensyn på kvalitet og innhold.

Annual reviews of Medicine
Generelt medisinsk tidskrift som har spesialisert seg på "review-artikler". Abstracts for alle, fulltekst ved registrering.

Becker Medical Library - Journals
Medisinske tidsskrifter som er tilgjenge gjennom Becker library. Browse eller søk.

Blacwell´s Synergy
150 tidsskifter i ulike medisinske fagfelt. Registrering er gratis, passord påkrevd.

British Medical Journal
Onlineutgaven av BMJ med enkelte fulltekstartikler, gratis. Gode søkemuligheter i tidligere utgaver. Bra!

Ingenta Journals: Medicine
Samling av medisinske online tidsskrifter som har serverplass hos Ingenta.com. Stort sett er bare innhold tilgjengelig gratis, men en kan abonnere på fulltekst.

JAMA
The Journal of American Medical Assosiation. Solid tidskrift med lange tradisjoner. Tematiske utgivelser. Ryddig.

Lancet
Internasjonalt generelt medisinsk tidsskrift. Innhold, får også tilgang til fulltekst ved registrering, som er gratis.

Locusmedicus
Effektiv tidsskriftsovervåker som du kan lære opp til å gjøre stadig mer presise søk ut fra dine interesser. Tidsbesparende, intuitiv og smart. Foreløpig gratis.

MD Linx.com
MD Linx er et nettverk av ca 40 nettsteder, som hver fokuserer på én medisinsk spesialitet. Nettstedene henter medisinske nyheter fra annerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter.

Medline Journals
Tidsskriftsamling fra National Library of Medicine. Inneholder over 500 online tidsskrifter. Sannsynligvis den beste medisinske tidsskriftsamlingen på internett.

The Medical Journal of Australia
Omfattende australsk tidsskrift som dekker de fleste fagfelt med daglig oppdaterte artikler og stort søkbart arkiv.

The Medical Post
Et tidskrift med som favner ovewr flere fagfelt, men kanskje hører mest inn under allmennmedisin. Enkelte fulltekst artikler. Spesielt: Følger "The Otto Sverdrup Centennial Expediition".

The New England Journal of Medicine
Tilbyr "abstracts" for alle artikler publisert i tidsskriftet. For de som abonnerer på papirutgaven er hele artikler tilgjengelige.

Ugeskrift for læger
Dens danske legeforenings tidsskrift med vitenskapelige artikler, både abstrects og fulltekst, organisasjonsnyheter og kasuistikker.
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill HÃ¥ndkirurgiboka! HÃ¥ndkirurgi
Boka for HÃ¥ndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill