Legesiden, av leger for leger
Gå til butikken!
:: Legesiden.no er grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger :: Opphavsrett: © Legeforlaget AS 1998 - 2013 ::
Nyttige søk
Nyttige lenker
Collum og andre
Forside > Lenker > Øre-Nese-Hals > Illustrasjoner > Collum og andre
Linker til tegninger, bilder og illustrasjoner som kan klippes ut og brukes i egne arbeider

Bobby R. Alford review of anatomi
Enkelt men godt illustrert oversikt over halsanatomien, enkel teori med de viktigste strukturer.

Emory University,CT bilder collum
6 CT bilder,fom nasopharynx tom gl.thyroidea,med navn og mulighet for forstrrelse.

JayDoc Histoweb endocrine system
Histologisnitt gjennom hele det endokrine system, inkl. thyroidea, parathyroidea, hypofyse, gonader.

KIDS ent
God side med informasjon til foreldre om mange vanlige re-nese-hals lidelser med en del gode bilder.

Kjeveledd University of Washington
CT, MR bilder og anatomi-illustrasjoner av kjeveleddet,samt av dislosert menisk.

Lappeplastikker i ansikt by Cumberland ent-USA
Bilder og operasjonsprosedyrer ved forskjellige plastikker i ansiktet
Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer
Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer
Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer
Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer
Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer
Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer
Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer
Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer
Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer
Bestill